Khuyến mãi trong thời gian có hạn

Khuyến khích

Nếu bạn thích doPDF, hãy giúp chúng tôi quảng bá nó

Cách tốt nhất để làm điều đó là cho mọi người biết tại sao bạn thích doPDF và nó giúp ích cho bạn như thế nào. Bạn có thể viết đánh giá cho doPDF trên các trang web như Download.com hoặc Softpedia.com, gửi email cho các biên tập viên từ các tạp chí như PC World hoặc PC Magazine, hoặc cho bạn bè biết về doPDF qua email. Nếu bạn có tài khoản với một trong các mạng xã hội được trình bày bên dưới, hãy nhấp vào nút được liên kết để thích trang web của chúng tôi:Viết bài đánh giá

Bạn có thể giúp chúng tôi thuyết phục người khác tải xuống và sử dụng doPDF bằng cách đánh giá và xếp hạng nó tại các trang web tải xuống phổ biến, chẳng hạn như:

Liên kết với chúng tôi

Nếu bạn có một trang web hoặc một blog, bạn có thể sử dụng các biểu ngữ bên dưới để liên kết đến trang web doPDF:

Liên kết thông thường:
<a href="https://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" >PDF Creator</a>

Banner 728x90:

<a href="https://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF"><picture><source type="image/webp" srcset="https://www.dopdf.com/wpub/images/bdopdf79.webp"><img src="https://www.dopdf.com/wpub/images/bdopdf79.png"></picture></a>

Banner 431x80:

<a href="https://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF"><picture><source type="image/webp" srcset="https://www.dopdf.com/wpub/images/bdopdf46.webp"><img src="https://www.dopdf.com/wpub/images/bdopdf46.png"></picture></a>

Banner 148x116:

<a href="https://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF"><picture><source type="image/webp" srcset="https://www.dopdf.com/wpub/images/bdopdf32.webp"><img src="https://www.dopdf.com/wpub/images/bdopdf32.png"></picture></a>

Lời chứng thực

Chúng tôi muốn biết doPDF đã giúp bạn / tổ chức của bạn như thế nào, vì vậy nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi hoặc xuất bản nó trên diễn đàn. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ lời chứng thực của bạn trên trang web của chúng tôi.
Gửi email cho chúng tôi Tham gia diễn đàn