Limited time promo

Nếu bạn thích doPDF, hãy giúp chúng tôi quảng bá nó

Cách tốt nhất để làm điều đó là nói với mọi người tại sao bạn thích doPDF và nó làm thế nào để giúp bạn. Bạn có thể viết đánh giá cho doPDF trên các trang web như Download.com hoặc Tucows.com, gửi email cho biên tập viên của tạp chí PC World hay PC Magazine, hoặc nói với bạn bè của bạn về doPDF qua email. Ngoài ra bạn cũng có thể giúp chúng tôi bằng cách thêm yêu thích trang web www.doPDF.com vào danh sách của bạn:Viết nhận xét

Bạn có thể giúp chúng tôi thuyết phục những người khác tải xuống và sử dụng doPDF bằng cách xem xét và đánh giá nó ở trang web phổ biến về tải dữ liệu, chẳng hạn như:

Liên kết với chúng tôi

Nếu bạn có một trang web hay blog, bạn có thể sử dụng các biểu ngữ dưới đây để liên kết đến trang web doPDF:

Đường dẫn liên kết::
<a href="https://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF" >PDF Creator</a>

Banner 728x90:

<a href="https://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF"><picture><source type="image/webp" srcset="https://cdn.dopdf.com/images/bdopdf79.webp"><img src="https://cdn.dopdf.com/images/bdopdf79.png"></picture></a>

Banner 431x80:

<a href="https://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF"><picture><source type="image/webp" srcset="https://cdn.dopdf.com/images/bdopdf46.webp"><img src="https://cdn.dopdf.com/images/bdopdf46.png"></picture></a>

Banner 148x116:

<a href="https://www.dopdf.com" title="Free PDF Creator, doPDF"><picture><source type="image/webp" srcset="https://cdn.dopdf.com/images/bdopdf32.webp"><img src="https://cdn.dopdf.com/images/bdopdf32.png"></picture></a>

Testimonials

We love to hear how doPDF helped you/your organization so if you'd like to share your story with us please send us an email or publish it on the forum. With your permission, we will also share your testimonial on our website.
Email Us Join the forumDiscussions

Become a member to ask questions about doPDF and get answers from our support team or other users.

  Forum

Newsletter

Be notified on new releases by joining our newsletter
Feedback

Do you want to share with us your honest opinion on doPDF? We'd love to hear your feedback, so feel free to contact us.

  Contact us