Khuyến mãi trong thời gian có hạn

Những phiên bản trước

Phiên bản 11 là một bản phát hành chính và nâng cấp miễn phí. Khuyến nghị của chúng tôi là tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của doPDF để được hưởng lợi từ các chức năng được cải thiện. Nếu vì lý do nào đó mà bạn muốn sử dụng phiên bản cũ hơn, bạn có thể tải xuống những phiên bản dưới đây. Các phiên bản trước không được cập nhật nữa, do đó chúng tôi không thể đảm bảo chúng sẽ hoạt động chính xác.

doPDF 10

doPDF 9

doPDF 8

doPDF 7