Khuyến mãi trong thời gian có hạn

Thêm giấy phép - Bước 1/2

Để thêm nhiều giấy phép hơn vào khóa hiện có, hãy sao chép / dán khóa của bạn bên dưới và nhấn Tiếp tục. Việc thêm giấy phép sẽ không nâng cấp khóa lên phiên bản mới nhất (nếu bạn có giấy phép cũ hơn). Bạn sẽ có thể chỉ định số lượng trong bước tiếp theo.


Lưu ý: Khóa sản phẩm sẽ được giữ nguyên, chỉ là số lượng giấy phép của nó sẽ được tăng lên.