Khuyến mãi trong thời gian có hạn

doPDF (Free) vs doPDF (Premium) vs novaPDF

doPDF được xây dựng trên cùng một nền tảng và bởi cùng một công ty với novaPDF. Mặc dù doPDF miễn phí và được khuyến nghị sử dụng thông thường, nhưng novaPDF được khuyến nghị cho các nhu cầu PDF nâng cao hơn.
Dưới đây là so sánh nhanh giữa doPDF và novaPDF để giúp bạn quyết định cái nào phù hợp với nhu cầu của mình nhất.

doPDF (Miễn phí)

Chung
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)
In từ bất kỳ ứng dụng Windows nào
Phần bổ trợ cho Microsoft Office
Giao diện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ
Sử dụng kích thước trang tùy chỉnh
Đặt độ phân giải in (72 đến 2400 dpi)
Tỷ lệ trang (1-400%)
Đặt hướng trang (dọc / ngang)
Không có quảng cáo trong hộp thoại Lưu
Thêm nhiều máy in PDF ảo
Bảo vệ
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)
Thêm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng
Thêm mật khẩu bảo vệ chủ sở hữu
Mã hóa tệp PDF (AES, 128-bit và 256-bit)
Không cho phép in tài liệu
Không cho phép trích xuất văn bản và đồ họa từ PDF
Thông tin tài liệu
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)
Đặt thông tin PDF (tiêu đề, chủ đề, tác giả, từ khóa)
Thêm thông tin bản quyền trong PDF
Phông chữ
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)
Nhúng tập hợp con phông chữ
Hỗ trợ phông chữ OpenType, TrueType và Type1
"Nhúng tất cả phông chữ" và "Luôn luôn / không bao giờ nhúng" danh sách phông chữ
Hồ sơ
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)
Nhúng công thức, bảng và hình ảnh
Phát hiện URL / tệp cục bộ và chuyển đổi sang liên kết PDF
Chọn phiên bản PDF (1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.7)
Tạo và quản lý kích thước trang được xác định trước
Hồ sơ riêng tư và công khai
Kết nối
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)
Sử dụng như máy in để bàn
Chia sẻ dưới dạng máy in mạng
Sử dụng với Dịch vụ đầu cuối
Sử dụng thông qua Kết nối Máy tính Từ xa
Sử dụng làm máy chủ PDF
Đồ họa
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)
Nén / Downsample văn bản và đồ họa
Phương pháp nén JPEG và ZIP
Hình ảnh được lập chỉ mục xuống mẫu / đơn sắc / màu cao
Dấu trang PDF
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)
Thêm Dấu trang PDF
Phát hiện dấu trang theo phông chữ, kích thước, kiểu, màu sắc
Cho phép dấu trang nhiều dòng
Hình mờ, Lớp phủ & Chữ ký
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)
Chèn hình mờ văn bản / hình ảnh PDF
Lớp phủ các tệp PDF
Ký các tệp PDF (sử dụng chữ ký điện tử)
Hành động, Email & Tải lên
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)
Sau khi lưu các hành động với các cài đặt trước (mở, chạy, sao chép, xóa)
Tự động gửi PDF qua email
Tự động tải tệp PDF đã tạo lên máy chủ FTP / SFTP
In màn hình & lịch sử
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)
Xuất nhật ký theo dõi in ấn theo thời gian thực và được lưu trữ
Công cụ giám sát máy in
Lịch sử in với các trạng thái
doPDF (Miễn phí) doPDF Premium novaPDF Professional (TRẢ TIỀN)