Khuyến mãi trong thời gian có hạn

Cảm ơn bạn đã cài đặt


Nói với bạn bè của bạn rằng bạn hiện là một phần của đại gia đình những người dùng doPDF:


Tôi đã đọc và đồng ý Chính sách bảo mật

Cách tạo PDF bằng doPDF

Với doPDF, việc chuyển đổi tài liệu sang PDF dễ dàng như 1-2-3
  • 1

    Mở tài liệu bạn muốn chuyển đổi thành tệp PDF (chỉ cần nhấp đúp vào tài liệu đó)

  • 2

    Sau khi mở, nhấp vào Tệp -> In và chọn doPDF từ danh sách Máy in

  • 3

    Nhấp vào In và chọn vị trí cho tệp PDF của bạn

Video hướng dẫn

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chuyển đổi tài liệu của mình sang tệp PDF.
Xem hướng dẫn bằng video trên trang này để bắt đầu hoặc khám phá các tùy chọn khác:


Theo dõi chúng tôi để luôn cập nhật: